Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft Vakantiewoning Jérôme een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

Vakantiewoning Jérôme beschikt over volgende machtigingen:

  • Nihil

Vakantiewoning Jérôme beschikt over volgende protocollen:

  • Nihil